De naam 'The Unkown Singers' doet vermoeden dat we een onbekend koor zijn, maar in de regio zijn we wel degelijk bekend. Ons koor is opgericht in januari 1977 door een groepje van ongeveer 20 zangers en zangeressen die allemaal in het onderwijs werkzaam waren. Het doel was toen lekker en gezellig samen te zingen en dit doen na ruim 40 jaar nog steeds. Het koor is niet verbonden aan enige kerkelijke, politike of andere stroming.

Het beginrepertoire bestond uit Franse Chansons en klassieke liederen. We zingen nu een breed repertoire van Madrigalen, Mozart tot Musical liederen. Voor de kerstviering hebben we een speciaal Kerstrepertoire. Daarin zijn de dirigenten altijd mede leidinggevend aan de repertoire keuze. Dirigenten hebben elkaar in de beginjaren wat sneller afgewisseld, zo waren Herman Rekers, Mario Telnekes de grondleggers van onze zangkunst, gevolgd door een aantal anderen. Twee dirigenten hielden het ongeveer 10 jaar uit dat zijn Maria van den Ham en Hans Mol. Hans is in het najaar van 2014 opgevolgd door Rina Nass.

We hebben ook nu nog ruim 25 leden en zijn een hechte groep, onze repetitie avonden zijn gezellig met oog en oor voor de muziek en voor elkaar. Nieuwe leden worden heel snel en makkelijk in de groep opgenomen. "Nieuwe leden zijn van harte welkom!", dat zei één van de mede oprichters Chris Klerk al in 1978 in een interview in de Apeldoornse Courant. Om als nieuw lid erbij te komen hoef je beslist niet in het onderwijs te werken, iedereen is welkom! Vooral aan mannenstemmen kunnen we wel versterking gebruiken.
The Unknown Singers tijdens ons jubileumconcert 2 april 2017
na 40 jaar in de Grote Kerk van Epe Musici Gijs en Rina Kerst optreden Koffietijd is niet onbelangrijk